Jak wypełnić formularz aplikacyjny?

CV opiekunki osób starszychZazwyczaj potwierdzeniem umiejętności oraz udokumentowaniem wykształcenia i doświadczenia zawodowego wymaganego przez potencjalnego pracodawcę jest CV. W branży opiekuńczej niejednokrotnie życiorys nie jest koniecznością, a zamiast niego należy wypełnić formularz aplikacyjny. Jego formuła jest bardziej precyzyjna i skupia się przede wszystkim wokół pytań i zagadnień dotyczących bezpośrednio opieki nad osobą starszą.

Czym jest formularz aplikacyjny?

Formularz aplikacyjnyDokument ten wyraża chęć udziału kandydatki w procesie rekrutacji oraz dostarcza pracodawcy cennych informacji na jej temat. Poza polami z danymi osobowymi znajdują się tam także rubryki dotyczące:

  • nałogów,
  • znajomości języka obcego,
  • pobytu za granicą,
  • posiadania prawa jazdy,
  • umiejętności w opiece,
  • preferencji dotyczących wyjazdu.

Formularz aplikacyjny stanowi źródło informacji dla agencji pracy oraz umożliwia dopasowanie kompetentnej opiekunki do potrzeb seniora – i odwrotnie. Dzięki danym zawartym w dokumencie kandydatka ma wpływ na płeć przydzielonego podopiecznego, a także długość pobytu za granicą.

Ponadto może określić, czy wyraża chęć zatroszczenia się o zwierzę lub ogród seniora, jeśli zajdzie taka potrzeba. Opiekunka, której profil odpowiada przyjętym wymaganiom oraz aktualnym wakatom, może spodziewać się telefonu od pracownika agencji.

Informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym powinny być zgodne z prawdą i nie przejaskrawione. Nie warto zawyżać poziomu znajomości języka niemieckiego lub podawać fikcyjne doświadczenie w opiece nad chorym.

Mile widziane – lecz nie wymagane – jest dołączenie do kwestionariusza zdjęcia lub dokumentów, potwierdzających zdobyte doświadczenie, wykształcenie czy umiejętności. Może to być odpis świadectwa lub dyplomu, zaświadczenie o uprawnieniach i ukończonych kursach, albo opinie i referencje wystawione przez poprzednich pracodawców. Tego typu załączniki stanowią istotną informację dla rekrutera, ponieważ nie tylko podnoszą wiarygodność aplikacji, ale także umożliwiają przydzielenie kompetentnych pracowników do pacjentów chorych, wymagających doświadczonej opieki.