Rozmowa telefoniczna

Konsultantka agencjiRozmowa przez telefon jest najważniejszym etapem rekrutacji i to od niej zależy, czy kandydatka zostanie zatrudniona oraz na jakich warunkach. Moment ten bywa stresujący, nawet dla doświadczonych opiekunek. By zminimalizować zdenerwowanie i zaprezentować się z jak najlepszej strony warto poświęcić nieco czasu na dopracowanie prezentacji.

Jak przygotować się do rozmowy?

Rozmowa telefonicznaNajczęściej rozmowa telefoniczna oscyluje wokół tematów, których nie poruszono w formularzu aplikacyjnym lub ma na celu ich doprecyzowanie. Ponadto połączenie ma na celu zweryfikowanie i rozwinięcie odpowiedzi udzielonych przez kandydatkę w kwestionariuszu osobowym oraz określenie poziomu znajomości języka obcego. Opiekunka może spodziewać się typowych pytań, które padają z ust przyszłego pracodawcy, a ich zakres obejmuje np.:

  • powód złożenia aplikacji,
  • motywację do podjęcia pracy,
  • wizję ścieżki kariery zawodowej,
  • oczekiwania stanowiskowe.

Następnie poruszane są kwestie bardziej szczegółowe, odnoszące się do doświadczenia zawodowego opiekunki, styczności z poszczególnymi schorzeniami, odbytymi kursami czy znajomością języka. W tym miejscu warto wspomnieć o wszystkich umiejętnościach związanych ze sprawowaniem opieki nad chorym, nawet gdy ta nie miała charakteru zarobkowego. Ze względu na specyfikę pracy rekruterzy cenią sobie szczególnie pomoc bezinteresowną, wsparcie podupadłych na zdrowiu krewnych czy też działalność w ramach wolontariatu. Równie istotne są zaświadczenia o odbytym kursie pielęgniarskim czy szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy. Rozmowa telefoniczna to czas na autopromocję – warto wykorzystać ją na uwypuklenie swoich zdolności i atutów. Umiejętność prowadzenia domu czy przygotowywania posiłków, które na co dzień uchodzą za trywialne, są wyjątkowo przydatne w pracy opiekunki osób starszych, więc wypada o nich wspomnieć.

Bardzo ważnym etapem tej części rekrutacji jest sprawdzenie znajomości języka obcego. Ze względu na wysoką odpowiedzialność oraz charakter wykonywanej pracy agencje opiekunek nie zatrudniają kandydatek, które nie władają językiem obcym w stopniu przynajmniej komunikatywnym. Podczas rozmowy weryfikacyjnej najczęściej poruszane są tematy codzienne oraz dotyczące opieki czy udzielania pomocy. Panie, którym uda się wykazać oczekiwaną znajomością języka zazwyczaj otrzymują dodatkowe materiały e-learningowe, które pozwolą im na utrwalenie przydatnego słownictwa i popularnych zwrotów.

Jakie zadać pytania?

Większość kandydatek na opiekunki osób starszych ma wiele pytań odnośnie warunków zatrudnienia i samego wyjazdu za granicę. Dotyczy to w szczególności pań początkujących w branży opiekuńczej. Obszerne źródło wiedzy na temat przywilejów, obowiązków i kwestii organizacyjnych stanowi strona internetowa agencji pracy. Zaznajomienie się z jej treścią umożliwi selekcję wątpliwych zagadnień oraz uszczegółowienie pytań. Ponadto jest to sygnał dla rekrutera, że kandydatka jest naprawdę zainteresowana nawiązaniem współpracy.

Pytać należy o wszelkie niejasne kwestie, nawet jeśli pytania te mogą wydawać się nieco banalne. Dobrym posunięciem jest spisanie wszystkich zagadnień, tak by podczas natłoku informacji i stresującej sytuacji nie pominąć żadnych istotnych aspektów.

Kwestia wynagrodzenia

Wynagrodzenie w euroPensja opiekunki jest zazwyczaj osadzona w konkretnym przedziale gotówkowym. Niektórzy pracodawcy kuszą kandydatki wysokimi kwotami, wyrażonymi w wartościach maksymalnych. Warto jednak pamiętać, że zarobki opiekunki zależą przede wszystkim od jej doświadczenia, poziomu znajomości języka obcego oraz zakresu pełnionych obowiązków.

Argumentami w ubieganiu się o wyższe wynagrodzenie – poza wymienionymi wcześniej czynnikami – są zwykle odbyte szkolenia lub dodatkowe obowiązki. Do tych drugich można zaliczyć np.:

  • opiekę nad zwierzęciem podopiecznego,
  • dbanie o wygląd ogrodu,
  • podjęcie się prac naprawczych w domu,
  • sprawowanie opieki nad parą seniorów.

Poza podstawową pensją opiekunkom osób starszych przysługują często premie za pobyt za granicą w trakcie świąt lub polecenie kompetentnej osoby do pracy. Niekiedy dodatkowo wynagradzana jest także gotowość do wyjazdu od zaraz.

Dodatkowe informacje

Wiele kandydatek zastanawia się jak wyglądają kwestie przejazdu do podopiecznego, utrzymywania się i innych pobocznych kosztów. Godne zaufania agencje zwracają opiekunkom równowartość zakupionego biletu. Zdarza się też, że koszt transportu pokrywa rodzina podopiecznego. Po stronie krewnych seniora leży także zapewnienie przyjezdnej odpowiednich warunków mieszkalnych i życiowych. Zazwyczaj panie oprócz wyżywienia mogą liczyć m.in.: na osobny pokój, własną łazienkę, dostęp do telewizji i internetu czy inne udogodnienia. Często zdarza się, że opiekunki z prawem jazdy otrzymują do dyspozycji auto, którym mogą jeździć po zakupy, zawodzić podopiecznego do lekarza lub na zajęcia aktywizujące. To, jak dokładnie będzie wyglądać codzienność opiekunki oraz jej warunki socjalne zależy jednak przede wszystkim od konkretnego podopiecznego i ogłoszenia.

Czy opiekunka osób starszych może wybrać sobie podopiecznego?

Senior podopiecznyTo kim będzie senior przydzielony pracownicy, jaki będzie jego stan zdrowia, styl życia, charakter i płeć to właściwie najważniejsze kwestie dla każdej opiekunki. Wiele kandydatek zastanawia się, w jakim stopniu będą mogły ingerować w selekcję ogłoszeń o pracę. Przede wszystkim należy pamiętać, że większość agencji oferuje zatrudnienie od zaraz, więc docelowe miejsce pobytu opiekunki w dużej mierze uwarunkowane jest aktualnymi ofertami. Kolejne kryteria to poziom znajomości języka obcego oraz predyspozycje do opieki nad chorym z konkretnymi schorzeniami.

W trosce o zadowolenie kandydatek i nawiązanie długoterminowej współpracy pośrednicy starają się w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom i możliwościom opiekunek. Każda z zainteresowanych może przede wszystkim zadecydować o płci seniora, któremu będzie towarzyszyć. Opieka nad przedstawicielami płci przeciwnej bywa dla niektórych pań krępująca, co mogłoby negatywnie odcisnąć się na komforcie obydwu stron.

Przed ostatecznym wyborem oferty należy także skonfrontować warunki fizyczne kandydatki z potrzebami seniora. Zazwyczaj osoby w podeszłym wieku wymagają wsparcia w ubieraniu się i codziennej higienie. W przypadku niektórych schorzeń lub pacjentów leżących niezbędna może być też pomoc we wstawaniu, przemieszczaniu się i innych rutynowych czynnościach. Wówczas postura i kondycja podopiecznego powinna odpowiadać możliwościom pracownicy, tak by ta nie musiała się nadwyrężać, a senior miał poczucie bezpieczeństwa i troskliwej opieki.

Pozostałe kwestie wpływające na wybór podopiecznego mają ścisły związek z informacjami podanymi przez kandydatkę w formularzu aplikacyjnym – gotowością do opieki nad zwierzętami, ewentualnym paleniem papierosów etc. Niekiedy zdarza się, że opiekunkom zależy na pobycie w konkretnym rejonie kraju. Wówczas agencja stara się w miarę możliwości oddelegować pracownicę we wskazany obszar. Ostatnią fazą tego etapu jest kontakt z rodziną wybranego podopiecznego, która zaaprobuje lub zakwestionuje kandydaturę konkretnej opiekunki.

Spotkanie rekrutacyjne może – lecz nie musi – zakończyć się podpisaniem umowy. W związku z tym kandydatka powinna mieć przy sobie dokument tożsamości, numer konta bankowego i tym podobne dane.