Zachodnie społeczeństwa się starzeją – jakie są tego konsekwencje?

17-01-2023
Komentarze

senior
W krajach w Europy Zachodniej już od lat mówi się o procesie starzenia się społeczeństwa i rzeczywiście, ten problem pojawia się nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech. Ciągnie to za sobą liczne konsekwencje, w tym duże zapotrzebowanie na pracowników do zagranicznych kontraktów jako opiekunka osób starszych z Bydgoszczy i innych polskich miast.

Przyczyny starzenia się społeczeństwa

Powodów starzenia się społeczeństwa jest sporo, ale wyróżniamy głównie trzy:

  • Niska liczba urodzeń – jeżeli nie jest zapewniona zastępowalność pokoleń, społeczeństwo stopniowo się starzeje. Od co najmniej kilkunastu lat większość Europejczyków później decyduje się na pierwsze dziecko, a posiadanie więcej niż dwójki dzieci przestaje być standardem, a staje się raczej wyjątkiem.
  • Coraz dłuższe życie – poprawa jakości życia i rozwój medycyny umożliwiający leczenie wielu, dawniej śmiertelnych chorób sprawiają, że mieszkańcy krajów rozwiniętych żyją coraz dłużej. Obecnie w wielu europejskich krajach średnia długość życia wynosi ponad 80 lat, podczas gdy na początku XX wieku było to zaledwie 46 lat.
  • Późniejsza decyzja o założeniu rodziny – kobiety obecnie dłużej się uczą i skupiają się na karierze zawodowej, dlatego średni wiek urodzenia pierwszego dziecka wciąż rośnie. Skutkuje to mniejszą liczbą urodzeń, ponieważ wiele Europejek zakłada rodzinę po okresie swojej największej płodności, który przypada między 20. a 25. rokiem życia.

Wielkość rodziny z jednej strony jest prywatną sprawą pary, ale z drugiej – odbija się na całym społeczeństwie. Właśnie dlatego, opieka nad osobami starszymi w Niemczech jest przyszłościowym zawodem.

Konsekwencje starzenia się społeczeństwa

Opiekunki osób starszych dostrzegają skutki starzenia się społeczeństwa w swojej codziennej pracy. Do najważniejszych konsekwencji należą:

  • Konkurencja o środki na opiekę zdrowotną – większa liczba osób starszych sprawia, że zapotrzebowanie na opiekę medyczną i usługi opiekuńcze szybko rośnie, przez co trudno jest podzielić dostępne środki między dzieci i osoby dorosłe chorujące przewlekle oraz seniorów.
  • Dostosowanie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych do potrzeb seniorów – im więcej seniorów, tym większe zapotrzebowanie na lekarzy geriatrów i lekarzy pierwszego kontaktu. Osoby starsze, częściej niż przedstawiciele młodego pokolenia, mieszkają samotnie, dlatego trzeba zapewnić im opiekę – jeśli nie chcą przenieść się do domu opieki lub spokojnej starości, a ich stan zdrowia nie wymaga umieszczenia w hospicjum, koniecznością staje się opieka domowa.
  • Niedobór pracowników – mała liczba ludzi w wieku produkcyjnym sprawia, że w branży medycznej i opiekuńczej brakuje pracowników. Właśnie dlatego, w starzejącym się społeczeństwie, takim jak Niemcy, pojawia się tak duże zapotrzebowanie na opiekunki z zagranicy.

seniorzy w parku

Jak zwiększać komfort życia w starzejącym się społeczeństwie?

Oczywiście podstawą jest zachowanie jak najlepszego stanu zdrowia, mimo upływu czasu. Niestety nawet mimo profilaktyki i dobrego dostępu do opieki zdrowotnej, wielu seniorów zmaga się z chorobami, które odbierają im samodzielność np. demencją starczą, nowotworami, problemami ze wzrokiem. W przypadku wielu osób starszych pojawia się więc konieczność zapewnienia nie tylko opieki medycznej, ale też obecności osoby, która będzie czuwać nad seniorem przez cały czas.

Coraz większa część seniorów mieszka samotnie. Wynika to z różnych przyczyn: przede wszystkim mniejszej trwałości małżeństw, nawet w starszym pokoleniu oraz częstych zmian miejsca zamieszkania – coraz mniej osób spędza całe życie w swojej rodzinnej okolicy. Nawet osoby starsze, które założyły rodzinę, na starość często zostają same. Nie zawsze też dzieci mają możliwość opiekowania się rodzicami. Jeżeli mówimy o seniorach 90+, ich dzieci często same mają już problemy ze zdrowiem. U młodszych, z reguły dzieci pracują jeszcze zawodowo, dlatego nie mogą zapewnić rodzicom takiej opieki, jakiej potrzebują.

Szukasz legalnego zatrudnienia za granicą? Na naszej stronie znajdziesz oferty pracy jako opiekunka. Niemcy od zaraz poszukują pracowników do opieki nad seniorami – jeśli przynajmniej komunikatywnie mówisz po niemiecku, z pewnością znajdziemy dla Ciebie odpowiedni kontrakt.